Objecte

Provisió definitiva d’una (1) plaça d’auxiliar administratiu/iva, equiparada al grup C, subgrup C2, de la plantilla de personal laboral fix de l’Ajuntament del Vendrell, mitjançant el sistema de concurs-oposició, en torn lliure.

Termini

Presentació de candidatures: de l’11 de maig al 30 de maig de 2024, ambdós inclosos.

Presentació d'al·legacions: del 15 de juliol al 29 de juliol de 2024, ambdós inclosos.

Documents

Formulari sol·licitud d’admissió

Formulari declaració de mèrits

Publicacions

Llistat provisional d’admesos i exclosos

Llistat definitiu d’admesos i exclosos

 

 

Objecte

Provisió definitiva d’una (1) plaça d'auxiliar administratiu/iva, subgrup C2, pertanyent a l'escala d'administració general, subescala auxiliar, de la plantilla de personal funcionari de carrera de l’Ajuntament del Vendrell, mitjançant el sistema de concurs-oposició, en torn lliure.

Termini

Presentació de candidatures: de l’11 de maig al 30 de maig de 2024, ambdós inclosos.

Presentació d'al·legacions: del 15 de juliol al 29 de juliol de 2024, ambdós inclosos.

Documents

Formulari sol·licitud d’admissió

Formulari declaració de mèrits

Publicacions

Llistat provisional d’admesos i exclosos

Llistat definitiu d’admesos i exclosos

 

 

Objecte

Provisió definitiva de cinc (5) places d’auxiliar de geriatria, equiparades al grup C, subgrup C2, de la plantilla de personal laboral fix del Patronat municipal Hospital Asil del Santíssim Salvador, mitjançant el sistema de concurs-oposició, en torn lliure.

Termini

Presentació de candidatures: del 4 de maig al 23 de maig de 2024, ambdós inclosos.

Presentació d'al·legacions: del 28 de juny a l'11 de juliol de 2024, ambdós inclosos.

Documents

Formulari sol·licitud d’admissió

Formulari declaració de mèrits

Publicacions

Llistat provisional d’admesos i exclosos

Llistat definitiu d’admesos i exclosos

 

 

Objecte

Provisió definitiva d’una (1) plaça d'administratiu/iva, subgrup C1, pertanyent a l'escala d'administració general, subescala administrativa, de la plantilla de personal funcionari de carrera de l’Ajuntament del Vendrell, mitjançant el sistema de concurs-oposició, en torn lliure.

Termini

Presentació de candidatures: de l’11 de maig al 30 de maig de 2024, ambdós inclosos.

Presentació d'al·legacions: del 15 de juliol al 29 de juliol de 2024, ambdós inclosos.

Documents

Formulari sol·licitud d’admissió

Formulari declaració de mèrits

Publicacions

Llistat provisional d’admesos i exclosos
Llistat definitiu d’admesos i exclosos

 

 

Objecte

Provisió definitiva d’una (1) plaça de vigilant de museu, equiparada al grup C, subgrup C2, de la plantilla de personal laboral fix de la Fundació Pública Municipal Deu Font, mitjançant el sistema de concurs-oposició, en torn lliure reservat per a persona amb discapacitat.

Termini

Presentació de candidatures: del 4 de maig al 23 de maig de 2024, ambdós inclosos.

Presentació d'al·legacions: del 28 de juny a l'11 de juliol de 2024, ambdós inclosos.

Documents

Formulari sol·licitud d’admissió

Formulari declaració de mèrits

Publicacions

Llistat provisional d’admesos i exclosos

Llistat definitiu d’admesos i exclosos

 

©2019 Ajuntament del Vendrell