Bases generals

Bases generals que regeixen els processos selectius de l'Ajuntament del Vendrell i els seus organismes autònoms

Enllaç a tràmits municipals (informació i descàrrega de sol·licituds)

 

*Convocatòria del procés selectiu per a la cobertura, amb caràcter interí per substitució, d’una plaça amb reserva de tècnic/a A2, amb adscripció als Serveis Públics, de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: del 21 de gener al 10 de febrer de 2020, ambdós inclosos.

Bases

 

*Convocatòria del procés selectiu per a la cobertura, amb caràcter interí per substitució, d’una plaça amb reserva de guia-administratiu/va de la plantilla de personal laboral de la Fundació Pública Municipal Deu Font, i la creació d'una borsa de treball.

Termini de presentació de sol·licituds: del 13 de desembre de 2019 al 2 de gener de 2020, ambdós inclosos.

Bases

 

*Convocatòria del procés selectiu per a la cobertura, amb caràcter interí per substitució, de la plaça de director/a esportiu/va A1 de la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament del Vendrell i la creació d'una borsa de treball.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Llistat d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats finals del procés selectiu

 

*Convocatòria del procés selectiu per a la provisió, amb caràcter interí, d'una plaça de Diplomat Universitari en Infermeria vacant a la plantilla de personal laboral del Patronat Municipal Hospital Asil del Santíssim Salvador del Vendrell, i la creació d’una borsa de treball.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Llistat d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats prova català

Resultats finals concurs-oposició

 

*Convocatòria del procés selectiu per a la provisió, amb caràcter interí, d’una plaça de tècnic/a A1 dels Serveis Econòmics, vacant a la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases 

Llistat d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Solucions preguntes test

Resultats prova coneixements

Resultats prova pràctica, i puntuacions finals concurs-oposició

 

*Convocatòria del procés selectiu per a la cobertura, en règim d’interinitat, d’un lloc de tècnic/a A1 professor de Contrabaix i d’un lloc de tècnic/a A1 professor de Noves Tecnologies, vacants a la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Llistat d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats prova català

Resultats finals concurs-oposició especialitat contrabaix

Resultats finals concurs-oposició especialitat noves tecnologies

 

*Convocatòria del procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball per cobrir interinament programes temporals, vacants o substitucions, com a tècnic/a auxiliar de biblioteca de l'Ajuntament del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Llistat d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats prova català

Resultats prova teòrica

Resultats prova personal, i puntuacions finals concurs-oposició

 

*Convocatòria per a la creació d'una borsa de treball complementària d'auxiliars de geriatria per a substitucions o cobrir vacants de llocs de treball sobrevingudes del personal de plantilla del Patronat Municipal Hospital Asil del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Llistat d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats prova català

Resultats fase concurs i puntuacions finals del procés selectiu

 

*Convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball complementària d’agents de policia per al període d'estiu, amb caràcter interí, de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Calendari proves procés selectiu

Llistat provisional d'admesos i exclosos

Llistat definitiu d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats prova català

Resultats prova coneixements

Resultats prova aptitud física

Resultats prova psicotècnica i constitució de la borsa de treball

Resultats prova mèdica

Resultats finals

 

*Convocatòria del procés selectiu per a cobrir, amb caràcter laboral temporal, tres llocs de treball d’auxiliar de serveis de la regidoria de Turisme de l'Ajuntament del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Llistat d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats prova català

Resultats fase concurs-entrevista i puntuacions finals

 

*Convocatòria del procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball de professorat de l’especialitat de trompeta i trombó, de gralla, de flauta travessera i de clarinet de l’Escola Municipal de Musica Pau Casals.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Llistat d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats finals concurs oposició especialitat gralla

Convocatòria proves especialitat clarinet i flauta travessera

Resultats finals concurs oposició especialitat flauta travessera

Resultats finals concurs oposició especialitat clarinet

Convocatòria proves especialitat trompeta i trombó

Resultats finals concurs oposició especialitat trompeta i trombó

 

*Convocatòria del procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball per a nomenaments temporals de tècnic A2 de Recursos Humans de l’Ajuntament del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Llistat d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats prova coneixements

Resultats prova pràctica

Resultats fase concurs i puntuacions finals del procés selectiu

 

*Convocatòria del procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball complementària en la categoria d’administratius/ves, per a cobrir amb caràcter interí possibles vacants i/o suplències del personal de plantilla de l’Ajuntament del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Llistat d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultat prova català

Resultats prova coneixements

Resultats prova pràctica

Resultats fase concurs i puntuacions finals del procés selectiu

 

*Convocatòria del procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball complementària en la categoria d’auxiliars administratius/ves, per a cobrir amb caràcter interí possibles vacants i/o suplències del personal de plantilla de l’Ajuntament del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Llistat d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats prova català

Resultats prova coneixements

Resultats prova pràctica

Resultats fase concurs i puntuacions finals del procés selectiu

 

 

 

Oferta d'ocupació de l'Eina

 

 

*Convocatòria del procediment de selecció de personal corresponent al projecte “Treball als barris 2019” (TTB-018/19) atorgat a l’Ajuntament del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: del 15 al 24 de gener de 2020, ambdós inclosos.

Bases

Instància

 

*Convocatòria de selecció de personal administratiu per a la realització de justificacions econòmiques en programes ocupacionals atorgats a l'Ajuntament del Vendrell 2019.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Instància

Admesos i exclosos, i convocatòria prova català

Resultats prova català

Convocatòria admesos prova pràctica

Resultats prova pràctica

Llistat seleccionats administratiu/va justificacions econòmiques

 

*Convocatòria de selecció de personal docent pel desenvolupament d'accions de formació en programes ocupacionals atorgats a l'Ajuntament del Vendrell 2019.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Instància

Oferta docent logística comercial i gestió del transport

Admesos i exclosos

Convocatòria prova català

Resultats prova català

Convocatòria entrevista 1

Convocatòria entrevista 2

Llistat seleccionats docent logística comercial

Oferta docent administració i gestió

Admesos i exclosos

Convocatòria prova català

Resultats prova català

Convocatòria entrevista 1

Convocatòria entrevista 2

Llistat seleccionats docent administració i gestió

Oferta docent comerç i màrqueting

Admesos i exclosos

Convocatòria prova català

Resultats prova català

Convocatòria entrevista 1

Convocatòria entrevista 2

Llistat seleccionats docent comerç i màrqueting

Oferta docent prevenció riscos laborals i medi ambient i igualtat

Admesos i exclosos

Convocatòria entrevista

Llistat seleccionats docent prevenció riscos laborals

Oferta docent imatge i so

Admesos i exclosos

Convocatòria prova català

Resultats prova català

Convocatòria entrevista 1

Convocatòria entrevista 2

Llistat seleccionats docent imatge i so

Oferta docent programa de joves

Admesos i exclosos

Convocatòria prova català

Resultats prova català

Convocatòria entrevista 1

Convocatòria entrevista 2

Llistat seleccionats docent programa de joves

Oferta docent anglès A2 i B1

Admesos i exclosos

Convocatòria entrevista

Llistat seleccionats docent anglès A2 i B1

 

* Convocatòria de selecció de personal d'un auxiliar administratiu, mitjançant concurs oposició lliure, per a la realització de la campanya de renda 2018 de l'Ajuntament del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Llistat admesos i exclosos Auxiliar administratiu Renda 2018

Llistat seleccionat Auxiliar administratiu Renda 2018

 

*Convocatòria del procediment de selecció de personal corresponent al projecte “Treball als barris 2018” (TTB-007/18) atorgat a l’Ajuntament del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Instància

Llistat admesos i exclosos Educador de carrer

Llistat admesos i exclosos Auxiliar de comerç

Llistat admesos i exclosos Peó de manteniment

Resultats prova català auxiliar comerç

Resultats prova català educador carrer

Llistat seleccionats Auxiliar comerç

Llistat seleccionats Educador carrer

Llistat seleccionats Peó manteniment

Anunci rectificació tasques Educador de carrer

 

*Convocatòria per a la selecció de professorat, per la realització d’accions de formació en programes ocupacionals de l’Ajuntament del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Instància

Llistat admesos i exclosos docent Comerç i Màrqueting

Llistat admesos i exclosos docent Administració i Gestió

Resultats prova de català

Llistat seleccionats FOAP docent Comerç i Màrqueting

Llistat seleccionats FOAP docent Administració i Gestió

 

*Convocatòria del procés selectiu per a la selecció de professorat per a la realització d'accions de formació en programes ocupacionals subvencionats de l'Eina.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Instància

Resultats prova de català

 

Docent imatge i so

LListat admesos i exclosos imatge i so

Docent enregistrament de dades

LListat admesos i exclosos enregistrament de dades

Docent comerç i marketing

LListat admesos i exclosos comerç i marketing

Docent anglès 2

LListat admesos i exclosos anglès 2

Llistat seleccionats anglès 2

Docent administració i gestió

LListat admesos i exclosos administració i gestió

Docent PRL

LListat admesos i exclosos PRL

Llistat seleccionats PRL

Docent operari industrial

LListat admesos i exclosos operari industrial

Docent logística i comercial

LListat admesos i exclosos logística i comercial

Llistat seleccionats logística i comercial

 

*Convocatòria del procés selectiu per a la selecció d'un/a administratiu/va de justificacions econòmiques de diferents projectes subvencionats de l'Eina.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Instància

Llistat d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultat prova català

Llistat seleccionats

 

*Convocatòria del procés selectiu per a la provisió de tècnics de programes ocupacionals i de desenvolupament local subvencionats de l'Eina, i constitució d'una borsa de treball.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Instància

Llistat d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats prova català

Resultats prova pràctica annexos 1 a 9

Resultats prova pràctica annexos 10 a 12

Resultats finals concurs-oposició annexos 1 a 9

Resultats finals concurs-oposició annexos 10 a 12

 

* Convocatòria de selecció d'un tècnic d’ocupació pel desenvolupament del “Programa Dispositius inserció: INSERTA'T 2. El Vendrell amb el Comerç”, subvencionat dins el marc del Projecte Treball als Barris 2017-2018, atorgat a l'Ajuntament del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Instància

 

* Convocatòria de selecció d’un tècnic pel desenvolupament de la subvenció del PROGRAMA PRIMER DE PREACCELERACIÓ, enmarcat dins el Programa Catalunya Emprèn, atorgada a l’Ajuntament del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Instància

Admesos i exclosos tècnic PRIMER

Llistat seleccionats tècnic PRIMER

 

*Convocatòria de selecció de personal per als Plans d'Ocupació corresponent al projecte "Treball als Barris 2017" (TTB-018/17) atorgat a l'Ajuntament del Vendrell.

Bases

Model declaració jurada

Resum vida laboral

Termini de presentació de sol·licituds auxiliars comerç: finalitzat.

Instància auxiliar comerç

Admesos i exclosos auxiliar comerç

Resultats prova català auxiliar comerç

Llistat seleccionats auxiliar comerç

Termini de presentació de sol·licituds peons manteniment i neteja: finalitzat.

Instància peons manteniment i neteja

Admesos peó manteniment i neteja, i data d'entrevistes

Exclosos peó manteniment i neteja

Llistat seleccionats peó manteniment

Llistat seleccionats peó neteja

 

* Convocatòria de selecció de personal tècnic pel desenvolupament de la subvenció d'Agència de Col·locació. Subvenció d'accions d'intermediació laboral per a la inserció de persones aturades. Línea 1 (Expedient SOC015/17/00012) atorgat a l'Ajuntament del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Instància

Resum vida laboral

Admesos i exclosos tècnic agència col·locació

Llistat seleccionat tècnic agència col·locació

 

*Convocatòria de selecció de personal docent pel desenvolupament d'accions de formació d'oferta en àrees prioritàries (expedient 17/FOAP/362/0149966) atorgat a l'Ajuntament del Vendrell.

Bases

Instància

Docent administració i gestió

Llistat admesos FOAP Administració i gestió

Llistat exclosos FOAP Administració i gestió

Llistat seleccionat FOAP Administració i gestió

Docent ofimàtica/enregistrament dades

Llistat admesos FOAP Ofimàtica

Llistat exclosos FOAP Ofimàtica

Llista seleccionat FOAP Ofimàtica

Docent logística comercial i gestió del transport

Llistat admesos FOAP Logística comercial

Docent organització de magatzem

Llistat admesos FOAP Organització magatzem

Llistat exclosos FOAP Organització magatzem

Docent prevenció riscos laborals, medi ambient i igualtat

Llistat admesos FOAP PRL

Llistat exclosos FOAP PRL

Llistat seleccionats FOAP PRL

 

*Convocatòria de selecció d'un administratiu pel desenvolupament d'accions de formació d'oferta en àrees prioritàries (expedient 17/FOAP/362/0149966) atorgat a l'Ajuntament del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Instància

Llistat admesos administratiu FOAP

Llitat seleccionat administratiu FOAP

 

 *Oferta pública per a la selecció d'1 orientador Programa MARMI.

Oferta 2669

Admesos i exclosos oferta orientador Marmi

Llistat seleccionat oferta orientador Marmi

 

*Oferta pública per a la selecció d'1 prospector Programa MARMI.

Oferta 2671

Admesos i exclosos oferta prospector Marmi

Llistat seleccionat oferta prospector Marmi

 

*Oferta pública per a la selecció de 2 orientadors Convocatòria UBICAT.

Oferta 2670

Admesos i exclosos oferta orientadors Ubicat

Llistat seleccionats oferta orientadors Ubicat

 

*Oferta pública per a la selecció de 2 Prospectors.

Oferta 2614

Admesos i exclosos oferta 2 prospectors

Llistat seleccionats oferta 2 prospectors

 

*Oferta pública per a la selecció de 1 Professor/a d'anglès.

Oferta 2693

Admesos i exclosos oferta 1 professor/a anglès

Llistat seleccionats oferta 1 professor/a anglès

 

*Oferta pública per a la selecció de 1 Auxiliar administratiu/va.

Oferta 2613

Admesos i exclosos oferta 1 auxiliar administratiu/va

Llistat seleccionats oferta 1 auxiliar administratiu/a

 

*Oferta pública per a la selecció de 1 Director Casa d'Oficis.

Oferta 2611

Admesos i exclosos oferta 1 director/a Casa oficis

Llistat seleccionats oferta 1 director/a Casa oficis

 

*Oferta pública per a la selecció de 1 Docent Imatge i So.

Oferta 2612

Admesos i exclosos oferta 1 docent Imatge i so

Llistat seleccionats oferta 1 docent Imatge i so

 

*Oferta pública per a la selecció de 2 Tècnics/ques de formació.

Oferta 2617

Admesos i exclosos oferta 2 tècnics/ques formació

Llistat seleccionats oferta 2 tècnics/ques formació

 

*Oferta pública per a la selecció de 2 Orientadors laborals.

Oferta 2618

Admesos i exclosos oferta 2 orientadors laborals

Llistat seleccionats oferta 2 orientadors laborals

 

*Oferta pública per a la selecció de 2 Tutors orientadors.

Oferta 2616

Admesos i exclosos oferta 2 tutors orientadors

Llistat seleccionats oferta 2 tutors orientadors

 

*Oferta pública per a la selecció de 1 Prospector programa de projectes innovadors i experimentals 2017.

Oferta 2623

Admesos i exclosos oferta 1 prospector projectes innovadors i experimentals 2017

Llistat seleccionats oferta 1 prospector projectes innovadors i experimentals 2017

 

*Oferta pública per a la selecció de coordinació i prospecció d'empreses.

Oferta 2632

Admesos i exclosos oferta coordinació i prospecció d'empreses

Llistat seleccionats oferta coordinació i prospecció d'empreses

 

OFERTES DE TREBALL de l'EINA

 

OFERTES DE TREBALL de SOCIETATS LIMITADES MUNICIPALS

PROSCENI, SLM (selecció auxiliar administratiu/va)

Llistat admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultat prova català i convocatòria d'entrevistes

Resultats finals i constitució borsa treball

 

OFERTES DE TREBALL D'AIGÜES DE TOMOVÍ

Administratiu de l'Àrea de Contractació de l'empresa mixta Aigües de Tomoví

Tècnic responsable de gestió sanitària

Oficial de brigada

©2019 Ajuntament del Vendrell