Què és i per a què serveix?

És un permís de renovació anual per als paradistes habituals del mercat Expoart que els autoritza a vendre els seus productes

El mercat Expoart té lloc al llarg de l'any, cada segon diumenge de cada mes, al passeig Marítim de Coma-ruga, al costat de la plaça dels germans Trillas, de 10 h a 14 h. També cada tercer dissabte de mes al carrer dels Cafès, de 10 h a 14 h. Els mesos de juliol i agost es du a terme el dissabte, al passeig Marítim de Coma-ruga, al costat de la plaça dels germans Trillas, de 20 h a 23 h.

Qui ho pot demanar?

Els paradistes habituals que estaven autoritzats a vendre productes al mercat Expoart que compleixen els requisits següents:

1. Haver presentat la sol·licitud de renovació del mercat Expoart
2. No tenir cap deute pendent amb l'Ajuntament referent al mercat Expoart d'exercicis anteriors.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)
- L'Ordenança de mercats de venda no sedentària.

En quines dates es pot fer?

A començaments d'any.

Com i on es pot presentar?

Personalment al:

Servei d'Atenció al Ciutadà
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
977 166 400/ 010

Servei d'Atenció al Ciutadà a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
977 68 16 96

Per correu certificat al:

Patronat Municipal de Promoció Econòmica
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet:  www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Temps de resposta

Durant l'any.

Quina documentació es lliura?

Una còpia segellada de la sol·licitud amb el número de registre d'entrada.

Quins serveis hi intervenen?

La Regidoria de Promoció Econòmica.

Quin sentit té el silenci?

Silenci negatiu.

Quins recursos podem utilitzar?

El recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
El recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

Descarregar sol•licituds

Sol·licitud general

Tràmits relacionats

Mercat setmanal de Coma-ruga
Mercat setmanal del Vendrell
Mercat del passeig Marítim de Coma-ruga
Mercat d'Antiquaris i Brocanters
Mercat "El racó de l'art"
Mercat Expoart

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell