Què és i per a què serveix?

És un permís de renovació anual per als paradistes habituals del mercat setmanal de Coma-ruga que els autoritza a vendre els seus productes.

Qui ho pot demanar?

Els paradistes habituals que estaven autoritzats a vendre productes al mercat setmanal de Coma-ruga que compleixen els requisits següents:

1. Haver presentat la sol•licitud de renovació del mercat setmanal de Coma-ruga
2. Haver liquidat la totalitat de la taxa  abans del 15 de maig, al número de compte del Patronat Municipal de Promoció Econòmica: 2100-0095-43-0200698431, "la Caixa". És imprescindible posar-hi el nom de la persona que fa l'ingrés.
3. En cas de no haver pagat la totalitat de la taxa, transcorreguts 15 dies es perdrà l'autorització per al mercat setmanal de Coma-ruga; en conseqüència, el Patronat de Promoció Econòmica podrà assignar la parada a una altra persona.
4. No tenir cap deute pendent amb l'Ajuntament referent al mercat setmanal de Coma-ruga d'exercicis anteriors.

Quins documents s'han de presentar?

1. Sol·licitud general.
2. Els dos últims rebuts d'autònoms.
3. L'acreditació d'estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
4. La pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil.
5. La documentació relativa al TC2 (en cas de tenir treballadors/es).
6. La comunicació prèvia sanitària (en el cas de les parades alimentàries).

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Abans del 30 de novembre

Com i on es pot presentar?

Presencialment a:

Servei d'Atenció al Ciutadà
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 / 010
Fax 977 66 11 79

Servei d'Atenció al Ciutadà a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 977 68 16 96
Fax 977 68 03 51

Per correu certificat al:

Patronat Municipal de Promoció Econòmica
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell.

Accés electrònic a través d'Internet:  www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Temps de resposta

A principis d'any.

Quina documentació es lliura?

Al moment:
La còpia segellada de la sol•licitud amb el número de registre d'entrada.

En resoldre la sol•licitud:
La notificació de renovació de la parada per al mercat setmanal del Vendrell

Quins serveis intervenen?

La Regidoria de Promoció Econòmica.

Quin sentit té el silenci?

Silenci negatiu.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona

 

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general

Tràmits relacionats

Mercat setmanal de Coma-ruga
Mercat setmanal del Vendrell
Mercat del passeig Marítim de Coma-ruga
Mercat d'Antiquaris i Brocanters
Mercat "El racó de l'art"
Mercat Expoart


 

©2019 Ajuntament del Vendrell