Què és i per a què serveix?

És un títol oficial que acredita la condició de família nombrosa i dóna dret a diferents beneficis i avantatges davant d'institucions, entitats, establiments comercials, etc.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol família que tingui tres fills o més.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud específica.
Es pot trobar a http://www10.gencat.net/sac/AppJava/tramit_fitxa.jsp, a l'apartat de Benestar Social, Societat i Família. Cal introduir en el cercador el tràmit "Sol·licitud del títol de família nombrosa" i indicar "fer sol·licitud". Un cop a dins anar a documents.

Quina normativa regeix?

Llei 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció a les Famílies Nombroses.

Quin preu té?

Gratuït.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any.

Com i on es pot presentar?

Oficina de Benestar i Família de la Generalitat
Casal Cívic del Vendrell
C/ General Prim, 12
Telèfon 977 66 75 26
Fax 977 66 73 10

Horari:
- de dilluns a divendres de 9 h a 14 h.

Temps de resposta

Indeterminat.

Quins serveis intervenen?

Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya.

Quin sentit té el silenci?

Silenci positiu.

On es pot trobar més informació?

Bonificació de l'IBI a les famílies nombroses

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell