Què és i per a què serveix?

Permís que dóna l'Ajuntament del Vendrell per poder tenir armes d'aire comprimit o de balins (de calibre 4.5 , 5.05 , 6 mm o 6.5 mm) i armes de Paintball.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà empadronat al Vendrell, major de 14 anys (veure apartat d'observacions), posseïdor d´una arma d´aquestes característiques i que no estiguin inculpades ni condemnades en cap procediment jurisdiccional penal o civil en matèria de responsabilitat civil per a l´ús d´armes i que no estiguin sancionades administrativament en matèria d´armes ni per incompliment de normes i ordenances de convivència ciutadana i seguretat ciutadana.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud targeta d'armes
2. Original i fotocòpia del document d'identitat del sol·licitant
3. Original i fotocòpia de la factura de l'arma que acrediti la propietat i característiques de l'arma (o fotocòpia compulsada)
4. Certificat d'antecedents penals (en el cas d'un menor d'edat haurà de ser el tutor que l'autoritza qui presenti el certificat d'antecedents penals)
5. Certificat d'aptituts psicofísiques
6. Targeta de l'arma (la facilita i emplena l'Ajuntament)
7. Volant d'empadronament

Quina normativa regeix?

- Reglament d'armes aprovat per RD 137/1993 de 23 de gener.
- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Consulteu horaris

Personalment a:

Servei d'Atenció al Ciutadà
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Fax 977 16 11 79

Servei d'Atenció al Ciutadà a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 977 68 16 96

Per correu postal (ordinari o certificat):
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet:  www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Temps de resposta

1 mes

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud

En resoldre's la sol·licitud:
2. Targeta d'armes
3. Liquidació.

Quins serveis intervenen?

Policia Municipal
Servei d'Atenció al Ciutadà

Quin sentit té el silenci?

Silenci positiu

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.

Observacions

- Els menors d'edat hauran de presentar una autorització paterna per tenir possessió d'una arma d'aquestes característiques i per poder realitzar la tramitació a l'Ajuntament. En aquest cas, serà el tutor que l'autoritza qui haurà de presentar el certificat d'antecedents penals.
- Les targetes d'armes de tipus A (automàtiques o semiautomàtiques) caduquen als cinc anys.
- Les targetes d'armes de tipus B (1 sol tret) són indefinides.
- Un cop concedit el permís, la Policia Municipal avisarà al ciutadà per passar a recollir-lo.
- Les targetes s'atorgaran als veïns o residents al municipi del Vendrell (s'ha d'estar empadronat), limitant-se el seu ús al terme municipal respectiu.
- En cas de renovació de la targeta i/o incorporació d´armes cal aportar tota la documentació i la targeta d´armes existent.
- La taxa a pagar és per targeta i no per arma.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud targeta d'armes

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell