Què és i per a què serveix?

L'Ajuntament del Vendrell té a disposició dels ciutadans plànols de situació del terme municipal.
Normalment, s'utilitza per adjuntar a sol·licituds de llicència d'obres, projectes, llicències d'obertura d'establiments, etc.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà.

Quins documents s’han de presentar?

1. És convenient presentar la referència cadastral o el nom del carrer i el número exacte per fer la recerca.

Quina normativa regeix?

- Pla General d'Ordenació Urbana

Quin preu té?

Gratuït

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Personalment a:

Servei d'Atenció al Ciutadà
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 / 010
Fax 977 66 11 79

Servei d'Atenció al Ciutadà a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 977 68 16 96
Fax 977 68 03 51

Temps de resposta

Al moment

Quina documentació es lliura?

1. Plànol de situació.

Quins serveis intervenen?

Servei d'Atenció al Ciutadà.
Servei de Gestió Tributària.

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

Quins recursos podem utilitzar?

No és aplicable.

On es pot trobar més informació?

Consulta sobre cartografia existent
Preus públics per còpies del Pla general d'ordenació urbana