Què és i per a què serveix?

Entre administracions es fan consultes sobre dades del padró d'habitants.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol administració que requereixi saber dades del padró d'habitants.

Quins documents s’han de presentar?

1. Dirigir-se al SAC o a l'Oficina d'Empadronament Municipal.
2. Fax acreditatiu si la consulta és telefònica i la realitza una administració.
3. Acreditació de l'administració sol·licitant, si la consulta es fa de forma personalitzada.
4. No es fan consultes telefòniques a particulars.

Quina normativa regeix?

Reglament de Població i Demarcació territorial de les Entitats Locals, aprovat per RD 1690/1986 d'11 de juliol i RD 2612/1996 de 20 de desembre que modifica l'anterior.
Resolució d'1 d'abril de 1997, instruccions tècniques als ajuntaments sobre la gestió i revisió del padró municipal.
Resolució de 4 de juliol de 1997, instruccions tècniques als ajuntaments sobre l'actualització del padró municipal.
Llei Orgànica 5/1992 de 29 d'octubre de regulació de tractament automatitzat de les dades de caràcter personal.
Reglament de demarcació territorial i població dels ens locals de Catalunya, Decret 140/1998 de 24 de maig.
Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny del Règim Electoral General.
Llei Orgànica 15/99 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter general.
Reial Decret 994/99 d'11 de juny, Reglament de seguretat dels fitxers automatitzats.

Quin preu té?

És un servei gratuït.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Personalment a:

Oficina d'Empadronament Municipal
Av. Catalunya, 1, bx L4
43700 El Vendrell
Telèfon 977 15 46 80
Horari:
*Hivern (de l'1 de setembre al 15 de juny):

Matins: de dilluns a divendres de 9 a 14.30 h.
Tardes: dilluns de 17 a 19 h.
*Estiu (del 16 de juny al 31 d'agost):

De dilluns a divendres de 9 a 14.30 h.

Servei d'Atenció al Ciutadà a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 977 68 16 96
De dilluns a divendres de 8 h a 14.45 h

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Fax 977 16 11 79
Consulteu horaris

Temps de resposta

Al moment

Quina documentació es lliura?

1. En el cas de sol·licituds per escrit, còpia del document amb el registre d'entrada
2. Ofici responent a la sol·licitud.

Quins serveis intervenen?

Servei d'Atenció al Ciutadà
Oficina d'Empadronament Municipal

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.

On es pot trobar més informació?

 Llistats d'estadística del padró d'habitants

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general (instància)

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell