Què és i per a què serveix?

Qualsevol obra, s'estigui fent o ja faci temps que està acabada, al municipi que crei un perjudici (els fums van cap al veí, ...) pot ser objecte d'una inspecció per part dels serveis tècnics del departament d'urbanisme per determinar si és correcte.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud general.
2. DI de la persona sol·licitant.
3. Croquis d'emplaçament de les obres, assenyalant lloc exacte on es realitzen les obres

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals i PGOUM)

Quin preu té?

Gratuït.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any.

Com i on es pot presentar?

Personalment a:

Departament d’Urbanisme i Obres Públiques
C. Apel·les Fenosa, 3-7 Bxs.
Tel.: 977 16 64 12
Fax: 977 18 21 94

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Fax 977 16 11 79
Consulteu horaris

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 977 68 16 96
Consulteu horaris

Per correu postal (ordinari o certificat):
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet:  www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Temps de resposta

1 mes.

Quina documentació es lliura?

1. Còpia segellada de la sol·licitud.
2. Notificació de la gestió.

Quins serveis intervenen?

Departament d'Urbanisme.

Quin sentit té el silenci?

Silenci positiu.

On es pot trobar més informació?

Denúncia sobre el mal estat d'un edifici, ja sigui ruïnós o brut
Denúncia d'obres sense llicència

Observacions

Els següents tipus de queixa no són d'urbanisme:

Soroll del veí amb música: Policia Municipal.
Fums procedents d'establiments, o sorolls d'aires condicionats i/o d'establiments, llençar aigües brutes al carrer procedents de netejar terrasses: Governació.
Arbres que tapen vistes: Jutjat.
Conflictes entre veïns: Jutjat.
Conflictes de propietats, per exemple si un ha pres un troç de terrenys a l'altre: Jutjat
Conflictes de si la closa de tanca entre mitgeres és d'un o altre: Jutjat.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general (instància)

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell