Què és i per a què serveix?

Els tècnics municipals (arquitecte, aparellador, enginyer, etc) disposen d'uns dies determinats per atendre les consultes dels ciutadans.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà.

Quins documents s’han de presentar?

1. Al moment de la visita, s'ha de presentar la documentació que pugui aportar dades sobre el tema de consulta.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals i PGOUM)

Quin preu té?

Gratuït.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any.

Com i on es pot presentar?

Depenent del tema a consultar cal demanar hora prèvia o bé presentar-se al departament corresponent segons les hores de visita:

* Tècnic d'activitats: dilluns de 9 h a 14 h i dimecres de 17 h a 19 h. Cal trucar al telèfon 977 16 64 04 per demanar cita prèvia.
* Tècnics d'urbanisme ( arquitecte i aparellador): dimecres i divendres d'11 h a 13.30 h. Cal presentar-se al Departament d'Urbanisme per demanar cita prèvia (C. Apel·les Fenosa, 3-7, bxs.)
* Tècnic enginyer: divendres d'11 h a 13.30 h. Cal trucar al telèfon 977 16 64 65 per demanar cita prèvia.

Temps de resposta

Al moment.

Quins serveis intervenen?

Servei d'Obres.
Departament de Secretaria.

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

On es pot trobar més informació?

- Consulta urbanística per escrit
- Sol·licitud de consulta i obtenció de còpies d'expedients d'obres