Aquesta iniciativa és una estratègia i un model de treball transversal i participatiu per detectar les situacions de necessitat que es donen al municipi i per intervenir-hi. En aquest pla, s’hi articulen les actuacions municipals encarades a:

  • - atendre els col·lectius i les persones que es troben en situació d’alt risc social. 
  • - actuar sobre els elements que fan vulnerables aquestes persones.
Webcam El Vendrell
Webcam Plaça Nova
Webcam Plaça Nova
facebook_48twitter_48