Llistats d'alumnes admesos a les escoles bressol municipals per al curs 2020 – 2021

Escola bressol municipal El Botafoc

Escola bressol municipal El Puig

Escola bressol municipal El Riuet

Escola bressol municipal Mestral

Escola bressol municipal Ralet, Ralet

 

LES INSCRIPCIONS PER A LES ESCOLES BRESSOL ES FORMALITZARAN A LES OFICINES DE L’ÀREA D’EDUCACIÓ, SITUADES A LA RAMBLA, 24 (ANTIGA BIBLIOTECA), MITJANÇANT UNA PRELIQUIDACIÓ QUE S’HAURÀ DE FER EFECTIVA EN EL TERMINI DE 2 DIES DES DE LA SIGNATURA DE LA INSCRIPCIÓ, ELS DIES QUE S’ESPECIFIQUEN A CONTINUACIÓ:

 

INFANTS DE NOVA INCORPORACIÓ:

 

BOTAFOC:                       DILLUNS 13 DE JULIOL

RALET, RALET:                DIMARTS 14 DE JULIOL

 

EL RIUET:                        DIMECRES 15 DE JULIOL

 

MESTRAL:                        DIJOUS 16 DE JULIOL

 

EL PUIG:                          DIVENDRES 17 DE JULIOL

 

Horari: de dilluns a divendres de 10.00 a 14.00 h

             

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA I OBLIGATÒRIA QUE CAL PRESENTAR PER FORMALITZAR LA INSCRIPCIÓ:

.  Certificat mèdic oficial conforme l’infant no té cap malaltia infectocontagiosa.

.  Original i fotocòpia del número de compte bancari en el qual es carregaran els rebuts.

 

 ©2019 Ajuntament del Vendrell