03-08 senyalitzacio carrega descarrega webAquesta setmana es procedirà a modificar la senyalització complementària de les zones destinades a càrrega i descàrrega del municipi.

Per tal de dur a terme una millor gestió i control de l’ús d’aquestes zones, els conductors hauran de col·locar un disc de control horari als vehicles, perquè l’estacionament per a operacions de càrrega i descàrrega es limitarà a una durada màxima de 30 minuts.

Aquest disc s’haurà de col·locar a l’interior del vehicle, a la part davantera, i haurà de ser visible des de l’exterior per tal que els agents de la Policia Municipal el puguin veure de forma correcta.

El fet que els conductors dels vehicles autoritzats a fer ús d’aquestes zones no col·loquin el disc horari, ho facin de manera no visible o s’excedeixin del temps màxim permès, és una infracció a l’article 94.2 apartat b del Reglament General de Circulació, catalogada com a lleu, sancionada amb un import de 60 euros i que pot comportar la retirada amb grua del vehicle estacionat.

Cal fer esment que aquells vehicles no autoritzats a estacionar en aquestes zones reservades per a càrrega i descàrrega, incorren en una infracció a l’article 91.1 del Reglament General de Circulació, catalogada com a infracció greu, sancionada amb un import de 200 euros i que comporta la retirada amb grua.

L’Ajuntament del Vendrell juntament amb el Centre d’Iniciatives i Turisme del Vendrell (CIT) tenen un nombre limitat de discs per lliurar als transportistes que no en disposin. Aquests discs es poden recollir a les oficines del CIT, a la ctra. del Dr. Robert, fins a exhaurir existències.©2019 Ajuntament del Vendrell