Servei de Centre Obert
Aquest és un servei d'atenció a la infància i a l'adolescència i a les seves famílies, que realitza una tasca educativa i preventiva des del vessant de l'educació social especialitzada durant el temps lliure dels nois i noies. Amb aquesta acció educativa i preventiva, s'intervé en els processos personals d’infants i joves de manera integral.

Programa de prevenció social de la infància i l’adolescència
L'acció d'aquest programa va dirigit a nois i noies que siguin residents al municipi del Vendrell i que es trobin en les següents situacions:

-Situació de risc o vulnerabilitat social.

-Dificultats per a l'aprofitament dels recursos disponibles.

-Comissions de treball per a la prevenció social a les escoles de primària, secundària i escoles bressol. 

-Mancances en les estratègies de competència social i compromís del desenvolupament normal del seu propi projecte de vida.

©2019 Ajuntament del Vendrell