Què és i per a què serveix?

L'impost de béns immobles és un tribut que grava totes les finques de naturalesa rústega o urbana, bé siguin habitatges, pàrquings, locals comercials, magatzems, etc...

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

Veure - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

quines dates es pot fer?

Veure observacions

Com i on es pot presentar?

Personalment a:

1. En període voluntari, a qualsevol entitat bancària que consti en el tríptic.

2. Si ha passat el període voluntari, amb recàrrec a BASE (Diputació de Tarragona), C/ de Mar, 3 del Vendrell. Telèfon 977 66 01 29.

Temps de resposta

Al moment

Quins serveis intervenen?

Servei de Gestió Tributària.

      

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general (instància)

 

 

Webcam El Vendrell
Webcam Plaça Nova
facebook_48twitter_48