L'exercici de la transparència i el bon govern en l’activitat municipal passa necessàriament per retre comptes de la gestió pública davant la ciutadania.

En el següent enllaç hi trobareu un document de retiment de comptes de la legislatura 2015-2019, on s'hi aniran aportant dades fins a la seva finalització.

 

Retiment de comptes (2015-2019)

 

facebook_48twitter_48