L'Ajuntament del Vendrell s'ha adherit a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC). És per aquest motiu que disposem d'una nova plataforma de contractació pública en el perfil del contractant, el qual és un espai virtual que té com a finalitat potenciar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a l'activitat contractual de l'administració pública.

La nova plataforma ofereix el perfil del contractant amb totes les garanties jurídiques i tècniques que exigeix el text refós de la Llei de contractes del sector públic (Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre). Entre d'altres, l'aplicatiu informàtic consta d'un dispositiu electrònic que permet acreditar el moment d'inici de la difusió pública de la informació que s'hi inclou. A més, possibilita la publicació segura a la xarxa amb efectes jurídics i legals tal com recull la llei esmentada.

 

Expedients iniciats abans de setembre de 2013 Expedients iniciats a partir de setembre de 2013

©2019 Ajuntament del Vendrell