Donar la conformitat a la documentació continguda a l’expedient per a declarar com a Bé Cultural d’Interès Local de la Vil·la Casals – Museu Pau Casals.

©2019 Ajuntament del Vendrell