Aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora de la neteja i tancament de solars i terrenys, així com de la pavimentació i del rebaix de voreres

©2019 Ajuntament del Vendrell