Què és i per a què serveix?

El tall de carrer i/o ocupació de via pública per qualsevol motiu (contenidor de runa, tanques, mudances,..) necessita permís municipal per poder realitzar-se.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud específica.
2. Original del document d'identitat de la persona sol·licitant.
3. Fotocòpia del document d'identitat del representant i acreditació de la seva autorització en el cas de que el sol·licitant sigui persona jurídica o una altre persona física.
2. Plànol de situació (el facilita el SAC)
3. Fotocòpia del permís d'obres vigent o número de registre d'entrada de la sol·licitud de llicència d'obres (quan es tracta d'obres menors).
4. Justificant de pagament de la liquidació.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

 Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any en el següent horari:

        de dilluns a divendres de 8 h a 14.30 h i la tarda dels dilluns de 17 h a 18.30 h

Com i on es pot presentar?

Presencialment a:

Servei d'Atenció al CiutadàPl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 / 010
Fax 977 66 11 79

en el següent horari:

de dilluns a divendres de 8 h a 14.30 h i la tarda dels dilluns de 17 h a 18.30 h


Servei d'Atenció al Ciutadà a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 977 68 16 96
Fax 977 68 03 51

       en el següent horari: de dilluns a divendres de 8 h a 14.30 h

 

Per correu postal (ordinari o certificat):
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet:  www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

 

Temps de resposta

24 hores

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.
2. Resguard de pagament de la taxa.

En resoldre's la sol·licitud:
1. Autorització o denegació de l'ocupació.

Quins serveis intervenen?

Departament de Via Pública
Departament de Gestió Tributària

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

On es pot trobar més informació?

Ocupació de la via pública: superior a 72 hores

Observacions

- El permís s'ha de demanar amb 72 hores hàbils d'antel·lació.
- No es pot demanar ocupació amb motiu d'una obra que no ha estat concedida. Cal relacionar el número de llicència d'obra amb l'ocupació.
- Les mudances no es poden realitzar en Diumenge. Els dissabtes podran realitzar-se en funció de la zona (cal consultar al departament de Via Pública).
- Per obtenir l'autorització serà imprescindible que la persona interessada contacti telefònicament amb el departament de Via Pública.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud ocupació via pública inferior a 72 hores

 

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Ocupació de  la via pública amb la finalitat d’efectuar obres o operacions assimilades:  1 € per m2 i dia o fracció de dia.

Webcam El Vendrell
Webcam Plaça Nova
facebook_48twitter_48