Aquest servei té com a objectiu garantir les necessitats bàsiques dels ciutadans. Posa atenció en el manteniment de la seva autonomia personal i promou el desenvolupament de les capacitats personals. Les prestacions del servei són:

  • Prestacions de servei
    Tenen com a finalitat la prevenció, la valoració, la protecció i l'atenció de persones, d'unitats de convivència i de grups en situació de necessitat social.

 

  •  Prestacions econòmiques
    Tenen com a finalitat atendre determinades situacions de necessitats en què es troben les persones que no disposen de prou recursos econòmics.
Webcam El Vendrell
Webcam el Vendrell
Webcam Plaça Nova
Webcam Plaça Nova
facebook_48twitter_48