fb icon 325x325

Zona C juny Facebook

 

 

És una nova aposta del govern de l’Ajuntament del Vendrell per avançar en l’àmbit de la Participació Ciutadana.

L’objectiu és apropar els regidors i regidores de govern a les inquietuds reals dels ciutadans del Vendrell que ho necessitin, potenciant així un diàleg fluid, constructiu i proper amb els veïns, entitats, associacions i agrupacions que ho sol·licitin.

 

En què consisteix.- Mensualment, els/les regidors/res requerits es desplaçaran, d’acord al calendari establert, a les diferents zones del municipi per parlar personalment amb els ciutadans.

 

Com participar.- Per participar en aquestes trobades, els/les interessats/des hauran de registrar la seva sol·licitud al SAC, Servei d’Atenció al Ciutadà, màxim 30 dies abans de la trobada en el seu barri (veure calendari), fent constar expressament la seva voluntat de participació. En la sol·licitud hi haurà de figurar el nom del sol·licitant, la regidoria a la qual va dirigida i el tema que es vol tractar.

En cas de ser una petició de part d’una entitat, aquesta haurà d’estar inscrita degudament en el Registre Municipal d’Entitats i haurà de fer constar el nom de la persona que la representa i el seu càrrec, la regidoria a la qual va dirigida la seva petició i el tema que vol tractar.

 

Com es gestiona.- L’Àrea de Participació Ciutadana és l’encarregada de gestionar les sol·licituds, agrupar les propostes sobre el mateix tema i filtrar aquelles que no respectin la Declaració Universal dels Drets Humans, les que no s’ajustin a la responsabilitat municipal o siguin merament personalistes.

 En les trobades els/les regidors/res atendran totes les sol·licituds registrades i al final de la sessió, s’obrirà un torn de precs i preguntes.

 

Organització territorial.- Per tal d’organitzar territorialment el municipi i poder generar debat i interacció social en els diferents territoris i nuclis habitats del Vendrell, es proposa l’ordenació del terme municipal en sis regions, que seran les següents:

  1. Centre de la ciutat, el Puig i el Pèlag i la Muntanyeta
  2. França, El Cintoi, El Tancat, El Bon Lloc, Mas Levi, Els Boulevards
  3. El Tancat del Galan, Mas d’en Gual, el Botafoc i el Nou Vendrell
  4. L’Oasis Park, Baronia, Vendrell Mar, l’Eden Park
  5. Els barris marítims: Bonavista, El Romaní, Zona Sanatori, Pascual Mitja Vila, Sant Salvador, Coma-ruga, el Francàs i el barri dels Ferroviaris-
  6. La Creu, Els Masos de Coma-ruga, Mas Borràs i Mas Astor, Torreblanca, Les Torretes i Sant Vicenç de Calders (en aquesta zona hi ha moltes més urbanitzacions).

Periodicitat i calendari.- Les reunions es celebraran cada primer dijous de mes a les vuit del vespre. En cas de festa, la reunió es passarà al dijous de la setmana següent.

 

 

Data reunió

Espai                      

Temes tractats
 E

 7 de juliol de 2016

Centre cívic de Coma-ruga

Document

F

1 de setembre de 2016

Centre cívic de Sant Vicenç

Document

A

6 d’octubre de 2016

Sala de Plens de l’Ajuntament

Document

B

3 de novembre de 2016

Local municipal del c/ Roquetes

Document

C

1 de desembre de 2016

Local municipal del c/ Roquetes

Document

D

12 de gener de 2017

Local AVV Oasis

 Document
       

E

2 de febrer de 2017

Ermita de Sant Salvador

 Document

F

2 de març de 2017

Centre cívic de Sant Vicenç

 Document

A

6 d’abril de 2017

Sala de Plens de l’Ajuntament

 

B

4 de maig de 2017

L'Eina

 

C

1 de juny de 2017

Local municipal c/ Roquetes

 

D

6 de juliol de 2017

Local AVV Oasis

 

 

REGIDORS AL BARRIr

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

facebook_48twitter_48