Pressupost inversions 2014 Presentació del pressupost 2018

 

Pagament mitjà a proveïdors*

Pressupost inversions 2014 1r trimestre de 2018

*Dades obtingudes segons medotologia de càlcul establerta, per a totes les Administracions Públiques, mitjançant el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol.

facebook_48twitter_48