Bases generals

Bases generals que regeixen els processos selectius de l'Ajuntament del Vendrell i els seus organismes autònoms

Enllaç a tràmits municipals (informació i descàrrega de sol·licituds)

 

*Convocatòria per a la creació d'una borsa de treball, pel sistema de concurs-oposició lliure, per a cobrir substitucions o vacants de llocs de treball sobrevingudes, en la categoria d’auxiliar administratiu/va de l'Ajuntament del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: del 27 de setembre al 16 d'octubre de 2017, ambdós inclosos.

Bases

 

*Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de tècnic/a d’administració general, amb caràcter interí, de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament del Vendrell, i creació d’una borsa de treball.

Termini de presentació de sol·licituds: de l’1 al 20 de setembre de 2017, ambdós inclosos.

Bases

 

*Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de tècnic/a de serveis econòmics, amb caràcter interí, de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament del Vendrell, i creació d’una borsa de treball.

Termini de presentació de sol·licituds: de l’1 al 20 de setembre de 2017, ambdós inclosos.

Bases

 

*Convocatòria per a la creació d'una borsa de treball per a proveir un lloc de treball d'infermer/a, amb caràcter interí, de la plantilla de personal laboral del Patronat Municipal Hospital-Asil del Santíssim Salvador del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: del 20 de juny al 10 de juliol de 2017, ambdós inclosos.

Bases

Llistat d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats finals

 

*Convocatòria per a la creació d’una borsa de treball d’agents per a serveis de platges, substitucions i cobertura de vacants de la policia local, amb caràcter interí, de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: del 26 d’abril al 10 de maig de 2017, ambdós inclosos.

Bases

Llistat provisional d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Llistat definitiu d'admesos i exclosos

Calendari de les proves

Resultats prova català

Resultats prova cultural

Resultats prova pràctica

Resultats prova aptitud física

Resultats psicotècnic i constitució Borsa treball

Resultats reconeixement mèdic i realització Curs formació

Resultats finals

 

*Convocatòria per a la creació d'una borsa de treball per a proveir un lloc de treball de tècnic/a de medi ambient, amb caràcter interí, de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: del 3 al 13 de març de 2017, ambdós inclosos.

Nou termini presentació d'instàncies: del 22 d'abril al 2 de maig de 2017.

Bases

Acord modificació bases i ampliació termini

Llistat d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats finals

 

*Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de tècnic/a d’administració general, amb caràcter interí, de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament del Vendrell, i creació d’una borsa de treball.

Termini de presentació de sol·licituds: del 22 de febrer al 3 de març de 2017, ambdós inclosos.

Bases

Llistat admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats prova català

Resultats finals

 

*Convocatòria d’una borsa de treball, per substitucions, de professor/a de les especialitats de Violí, Violoncel, Piano, Orgue, Oboè, Saxo, Cant, Llenguatge musical i cant coral, i Noves tecnologies, per cobrir necessitats de caràcter temporal de l’Escola Municipal de Música Pau Casals.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Llistat admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats especialitat Saxo

Resultats especialitat Noves Tecnologies

Convocatòria prova pràctica especialitats Cant i Llenguatge musical

Resultats especialitat Llenguatge musical i cant coral

Resultats especialitat Cant


  

Oferta d'ocupació de l'Eina

 

*Oferta pública per a la selecció de 2 Prospectors

Oferta 2614

 

*Oferta pública per a la selecció de 1 Auxiliar administratiu/va

Oferta 2613

 

*Oferta pública per a la selecció de 1 Director Casa d'Oficis

Oferta 2611

 

*Oferta pública per a la selecció de 1 Docent Imatge i So

Oferta 2612

 

*Oferta pública per a la selecció de 2 Tècnics/ques de formació

Oferta 2617

 

*Oferta pública per a la selecció de 5 Tècnics contracte pràctiques

Oferta 2615

 

*Oferta pública per a la selecció de 2 Orientadors laborals

Oferta 2618

 

*Oferta pública per a la selecció de 2 Tutors orientadors

Oferta 2616

 

*Oferta pública per a la selecció de 1 Prospector programa de projectes innovadors i experimentals 2017

Oferta 2623

 

OFERTES DE TREBALL de l'EINA

 

Webcam El Vendrell
Webcam el Vendrell
Webcam Plaça Nova
Webcam Plaça Nova
facebook_48twitter_48